electrical cable

Sikringsskap og brannsikkerhet

Gamle skrusikringer kan være ustabile og dermed utgjøre brannfare — ca. 50 % av alle boligbranner har elektrisk årsak. Oppvaskmaskiner, tørketrommel, hvitevarer og vaskemaskiner er typiske brannårsaker, i tillegg til komfyrer, levende lys og sigaretter.

Sikringsskapet sin oppgave er å passe på at det elektriske anlegget ikke overbelastes.

Eldre sikringsskap har ofte ikke kapasitet til å håndtere det høye strømforbruket vi har i dag. Dette kan resultere i overbelastning og i verste fall brann.

Som boligeier har du ansvaret for at sjekk og skiftning av sikringsskapet blir gjort av autoriserte fagfolk. Du er også ansvarlig for at sikringsskapet tilfredsstiller dagens krav. Manglende ettersyn av det elektriske anlegget kan være en dyr forsømmelse. Ved boligbranner etterforsker politiet årsaken. Har eieren gjort klare overtramp, kan det føre til bot og, eller avkortning av forsikringsutbetalingen.

Våre dyktige elektrikere bytter ut innholdet i ditt utdaterte sikringsskap med moderne jordfeilautomater slik at du får et stabilt og brannsikkert anlegg.

Vi monterer også avdekning i stål som gjør at skapet blir berøringssikkert og ser ut som et nytt sikringsskap.

Vi setter også inn ny hovedsikring og nytt overspenningsvern.

Eldre sikringsskap er ikke bygget for dagens strømforbruk og antallet elektriske apparater vi har i våre boliger i dag. Har du problemer med kapasitet i anlegget kan vi etter behov utvide antall kurser og soner.

Bestill i dag — vi kommer når det passer deg.

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt, og vi bruker bare din personlige informasjon til å levere produktene og tjenestene du ba om fra oss
Lightning

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!

Star Elektro er et trygt valg når du trenger hjelp med det elektriske!